Julia van Egmond – Kinder & jeugdpsycholoog

Mijn naam is Julia van Egmond, ik ben 30 jaar en woon in Utrecht. Sinds maart 2020 ben ik als zelfstandige betrokken bij Praktijk SensiKids als psychologisch en geestelijk (of spiritueel) begeleider. Naast het werk bij SensiKids ben ik sinds 5,5 jaar werkzaam als kinder- en jeugdpsycholoog binnen de specialistische en basis GGZ. Je kunt bij mij terecht wanneer je kind of jij als ouder vastloopt op psychologisch of geestelijk vlak. Denk daarbij aan: 

  • Gedragsproblemen bij je kind; 
  • Sociale problemen;
  • Somberheid;
  • Onzekerheid en/of faalangst; 
  • Problemen binnen het gezin;
  • Problemen op school; 
  • Opvoedingsvragen;
  • Zingevingsvragen;
  • Vragen rondom psychologische diagnostiek.

Afhankelijk van jullie hulpvraag, zal de ondersteuning meer praktisch zijn, in de vorm van tips & tricks, of meer diepgaand en reflecterend. Vaak is een combinatie van beide nodig.

 

Werkwijze 

Binnen de begeleiding maak ik gebruik van verschillende werkwijzen waar ik mij de afgelopen jaren in heb verdiept. Hieronder vallen zoals gezegd psychologische en geestelijke begeleiding, maar ook integratieve kindertherapie, hypnotherapie, droomanalyse, mindfulness en energetische therapie. Ieder persoon en iedere hulpvraag vraagt zijn eigen benadering. 

In gesprekken met kinderen en ouders ga ik uit van hùn beleving. Ik heb er groot vertrouwen in dat wanneer mensen voldoende worden gehoord en voldoende worden uitgenodigd om tot hun eigen visie en oplossingen te komen, hun weerbaarheid en potentie vrijwel oneindig is. Als kind en ouder zul je dus een gevoel van grip ervaren op het proces. Jullie zelf weten immers diep van binnen het best wat je op dit moment nodig hebt. Wat mij hierin richting geeft is iets te volgen dat groter is dan ik. Ikzelf noem dat God. Het volgen van deze weg die mij overstijgt, is een oneindige weg. Een weg die in vele religies en spirituele stromingen wordt beschreven. Williges Jäger, een Duitse benedictijner monnik, zenmeester en mysticus, stelt dat alle religies – op mystiek niveau – dezelfde grondstructuur hebben. “Het doel is hierbij het ik terug te nemen opdat ons ware wezen verschijnen kan. Wij stellen ons op deze wijze open voor datgene wat is”, aldus Jäger.

 

Geestelijke begeleiding en zingeving 

In mijn werk als psycholoog heb ik gemerkt dat het betrekken van de geestelijke dimensie van grote waarde is. Wanneer problemen en ervaringen worden beschouwd als onderdeel van een groter geheel, dan kunnen dit spirituele ervaringen worden en wordt een gevoel van ‘zin’ ontdekt. Met zingeving wordt het proces bedoeld waarin de mens, in interactie met diens omgeving, betekenis geeft aan zijn of haar leven (Hofman-de Groot). Ieder mens ervaart dit, hetzij bewust, hetzij onbewust. Zoals H. Banning zegt: zin en zinbeleving hebben iets fundamenteels te maken met hoe je in het leven staat, maar het is voor veel mensen best moeilijk om hier woorden aan te geven. De fundamenten onder de huizen in de straat zijn immers ook niet te zien.

Opleidingen

2008 – 2011:

Bachelor Klinische Neuropsychologie, Universiteit van Amsterdam

2012 – 2013:

Bachelor Kinder- en Jeugdpsychologie, Universiteit Utrecht

2013 – 2014:

Master Kinder- en Jeugdpsychologie, Universiteit Utrecht
Basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD) en LOGO-verklaring behaald

2015 – 2019:

Vierjarige opleiding Geestelijk Begeleiding, Academie voor Geesteswetenschappen, te Utrecht

2017 – 2018:

Eenjarige opleiding tot Integratief Kindercoach, Nederlandse Academie voor Psychotherapie, te Amsterdam

2019:

Cursus Reiki I, Opleidingsinstituut Healing Space, te Hoogland

Cursus Hypnose bij Kinderen in de Medische Setting, Cure and Care Development, te Arnhem

2020:

Cursus Aura- en Chakrahealing, CIVAS Opleidingen, te Haarlem

2020 – heden:

Cursus Droomanalyse, CIVAS Opleidingen, te Haarlem

Verder heb ik ervaring met het werken met Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en mindfulness.

Diagnostiek

Psychologische diagnostiek kan helpend zijn om het gedrag van uw kind beter te begrijpen. Het verklaren van het gedrag staat in dat geval centraal. Immers, wanneer we een kind beter begrijpen en zijn of haar kwaliteiten en valkuilen beter kennen, dan zullen wij ook beter kunnen ondersteunen. Middelen die hiervoor ingezet kunnen worden zijn bijvoorbeeld intelligentieonderzoek, een thuisobservatie of een observatie in de klas.

 

Contact en bereikbaarheid

Mijn werkdag is donderdag. Indien deze dag voor u niet mogelijk is, kan eventueel worden uitgeweken naar een andere dag. Op de overige werkdagen ben ik beperkt bereikbaar. U kunt altijd iets inspreken of mij mailen.

Tel: 06-22078463

Email: vanegmondjulia@gmail.com

 

Tarieven en vergoeding

Consulten kunnen in aanmerking komen voor vergoeding via de zorgverzekeraar, HIER vindt je een overzicht.

Intake/ Consult 1 uur:  €67,-
Consult 45 minuten:    €52,-

Voor diagnostiek gelden andere tarieven, wil je hier meer informatie over mail dan naar vanegmondjulia@gmail.com.