Scholing (SEK)

Senso-Energetische Kindertherapie (SEK)

 

Een integrale en holistische behandeling voor kinderen met problemen in de prikkelverwerking.

 

Deze nascholing van tien bijeenkomsten heeft als doel specialist te worden in het werken met kinderen binnen de energetische praktijk. Een zeer veel voorkomende hulpvraag bij kinderen is overprikkeling en hooggevoeligheid.

LET OP! Deze nascholing is primair bedoeld voor Energetisch Therapeuten die specialist willen worden in het werken met kinderen. Anders opgeleiden kunnen ook deelnemen aan de nascholing wanneer er interesse is in Sensorische Informatieverwerking en het verband met ons energetische systeem. Dit is echter een theoretisch kader, in de nascholing wordt niet geleerd hoe je energetisch moet behandelen. Hiervoor verwijs ik je naar de 4 jarige opleiding Energetische Therapie.

 

Om een goed onderbouwde behandeling in te zetten is het nodig om, naast de kennis van het menselijk energieveld, ook de bijbehorende medische basiskennis te hebben van het fysieke lichaam als het gaat om prikkelverwerking. In de reguliere zorg wordt dit Sensorische Informatieverwerking genoemd en de behandeling hiervan is een specialisme wat toegepast wordt door ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten. Wanneer regulier en complementair samenkomen ontstaat er een goed gefundeerde behandeling die niet alleen symptomen bestrijdt, maar het kind in de kern verder helpt en ouders en leerkrachten handvatten geeft.

In de eerste vijf bijeenkomsten wordt de theoretische achtergrond belicht van de Sensorische Informatieverwerking. Hierbij wordt ook een link gelegd naar het menselijk energieveld. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:

  • Wat is Sensorische Informatieverwerking en hoe staat dit in verband met hooggevoeligheid?
  • Welke fysieke zintuigen hebben we en hoe werken deze?
  • Hoe staan de fysieke zintuigen in verband met de chakra’s en wat zijn de psychologische thema’s die hiermee samenhangen?
  • Oorzaken en gevolgen voor de ontwikkeling
  • Integratie van beide behandelmethodes in de praktijk

In de vervolgmodule van vijf bijeenkomsten wordt de praktische toepassing van de Sensorische Informatieverwerking belicht. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:

  • Werken met de Sensory Profile-NL
  • Oefeningen en adviezen in de praktijk
  • Verslaglegging
  • Praktijkvoering gericht op kinderen

Aanmelden kan via de Academie voor Geesteswetenschappen in Utrecht, daar zal de nascholing ook gegeven worden: https://academiegeesteswetenschappen.nl/senso-energetische-kindertherapie-sek/