Nuttige links

Informatief:

 

 
Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking

www.nssi.nl

 
Landelijk Informatiepunt Hoogsensitieve Kinderen

www.lihsk.nl

 

Adviezen, activiteiten en spelletjes

www.sensomotorische-integratie.nl

 

Materialen t.b.v. Sensorische Informatieverwerking

www.senso-care.nl

 

Spelmateriaal

www.toys42hands.nl

 

Hulpmiddelen voor prikkelgevoelige kinderen

www.muisjesensitief.nl

 

 

Samenwerkende praktijken in de regio:

 
 
Ergotherapie Boxtel - Kinderergotherapie

www.ergotherapieboxtel.nl

 

Gezinspraktijk Gestel - Voor begeleiding van nieuwe gezinnen (eenoudergezinnen en samengestelde gezinnen) na scheiding of overlijden

www.gezinspraktijkgestel.nl

 

De praktijk staat vermeld op: De Zorgkaart4kids www.zorgkaart4kids.nl button 1