Effect van neurotransmitter heropname remmende medicatie op het energetische systeem

Met onderstaande informatie wil ik graag bewustwording creëren rondom het effect van medicatie zoals methylfenidaat, anti-depressiva en anti-psychotica op het energetische systeem. Deze zogenoemde heropname remmers hebben niet alleen een effect op het lichaam en werken veel langduriger door dan men vaak beseft. 

Ik wil hiermee geen oordeel vellen over wat wel of niet het beste is voor jouw kind, want soms voelt het voor ouders alsof ze geen andere keus hebben, vaak door de druk van het schoolsysteem. Elke keus is goed want elke ervaring past bij jouw levenspad. Maar wanneer de situatie niet zo nijpend is dat er nog ruimte is om te kiezen, neem onderstaande informatie dan zeker mee.

De balans van neurotransmitters in het lichaam is verschrikkelijk fijnzinnig afgestemd. Wanneer je medicatie inneemt die deze stoffen remt of anderszins beïnvloedt, met een dosering die generiek is en dus gemakkelijk te hoog, welke ook nog eens werkt op het hele systeem, creëer je een onbalans die het hele systeem in overdrive zet. Het lichaam wil namelijk de natuurlijke balans weer herstellen, dit kan alleen niet omdat de medicatie elke dag weer wordt genomen. Dit geeft de welbekende bijwerkingen op fysiek niveau.

Wat je energetisch ziet bij medicatie die inwerkt op de neurotransmitters dopamine en noradrenaline is dat het natuurlijke energiepatroon wordt onderbroken. De mens heeft een bewegend energieveld waarin de energie stroomt en een auraveld waarin zich dit allemaal kan afspelen. De chakra’ s zijn afgestemd op dit energieveld. Dus als er ergens een onbalans is kan een chakra zeggen: ik geef even wat meer zodat de balans wordt hersteld. Bij het toedienen van neurotransmitter heropname remmende medicatie wordt het hele geestelijke systeem, ofwel energetische systeem, niet zozeer plat gelegd alswel in disharmonie gebracht. Hierdoor gaat het systeem letterlijk op tilt om die harmonie weer terug te brengen wat een heel verward energiepatroon geeft. Je kunt het vergelijken met dat je elke keer verf toevoegt aan een glas water (medicatie) en vervolgens probeert die verf er uit te halen (het lichaam wat de natuurlijke balans terug wil brengen). Maar elke keer komen die verfpatronen weer terug in onnatuurlijke verhoudingen. Dus de kleuren van het energieveld zijn niet meer natuurlijk, de stroom is er uit. Hierdoor wordt de afsluitlaag van dat energieveld aangetast omdat het niet meer gevoed wordt door die natuurlijke stroming. De afsluitlaag brokkelt af op de punten waar het het meest kwetsbaar is. Dat kan zijn bij het hartchakra, bij de zonnevlecht, maar ook bij de andere energiecentra. Ook de ziel kan dus geen gebruik meer maken van die subtiele organen waardoor het kind afstompt.

Antidepressiva, wat inwerkt op de serotonine balans in de hersenen, zorgt voor een deken over het hele systeem. Het is een verdoving, zodat het fijngevoelige systeem niet meer kan werken. Je hebt dan niet meer de uitscheiding van al die stoffen die het lichaam zo mooi in evenwicht brengen. Want die balans is verstoord en het lichaam weet niet meer wat het moet doen om die energetische problemen op te lossen omdat het teveel is en dan sluit het systeem zich af. En dat is dus het fysieke systeem maar ook het energetische en dan krijg je dat er gaten vallen in het aura. 

Wanneer er gaten vallen in de aura kan er toetreding ontstaan van willekeurige entiteiten, energieen, die zich voeden met wat er nog over is van het energetische systeem en dat is een zichzelf instandhoudend iets. 

Wanneer iemand een week medicatie gebruikt heeft duurt het ongeveer een half jaar voor het energetische systeem weer volledig inzetbaar is. Slikt iemand langer deze medicatie dan duurt het dus ook exponentieel langer om weer op orde te komen. 

Senso-Energetische behandeling terwijl een kind medicatie gebruikt is mogelijk zolang het kind dit graag wil, maar het volledige potentieel kan alleen bereikt worden als de medicatie stopt.