(Hoog)begaafdheid

“Een (hoog)begaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aan kan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creeeren.”

Het Delphi-model illustreert heel mooi wat (hoog)begaafdheid inhoudt. Veelal wordt bij (hoog)begaafdheid gedacht aan hoge intellectuele vermogens (IQ), maar er is meer dan dat. (Hoog)begaafde kinderen hebben vooral een andere manier van zijn, denken en voelen. Dit omvat meer dan een hoge intelligentie en meer dan een IQ test meet. De hoogte van het IQ is dan ook niet hoofdzakelijk leidend voor het bepalen of een kind (hoog)begaafd is en hoeft niet per definitie hoger te zijn dan 130. Het gaat om de binnenwereld van een hoogbegaafde die anders is en zo ook de interactie met de omgeving.