Energetische Therapie

Binnen de praktijk maak ik gebruik van Energetische Therapie om te aarden/ gronden en blokkades die in het energieveld van iemand aanwezig zijn in beweging te zetten om zodoende de prikkelverwerking te verbeteren. Dit doe ik door middel van zielsafstemming en mijn handen die ik op verschillende plekken op het lichaam leg.

De basis van mijn energiewerk ligt in de Shambhala Multidimensional Healing, ook wel Shambhala Reiki genoemd. Shambhala betekent onvoorwaardelijke liefde en is gelinkt aan de Christus energie die sterk genezend werkt. Het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt gestimuleerd waardoor blokkades kunnen verdwijnen. In mijn opleiding tot Energetisch Therapeut heb ik verdieping, verbreding en een theoretisch kader gevonden om mijn behandelingen nog beter vorm te kunnen geven en dieper tot de kern te komen van het probleem.

Naast het werken met de 7 chakra's die direct verbonden zijn met het lichaam stem ik tegelijk af op zielsniveau en kan ik waarnemen  wat iemand op dat moment belemmert helemaal vrij en zichzelf te kunnen zijn. Dit contact vindt plaats via de 8e auralaag, ook wel Zielester genoemd.

Wanneer iemand niet vrij zichzelf kan zijn kan er sprake zijn van beschadigde zielsdelen. Een meer aardse bewoording hiervoor is ook wel het beschadigde innerlijk kind. De term innerlijk kind komt uit de Transactionele Analyse. Deze kan gedefinieerd worden als een innerlijke zijnstoestand waarin “gedragingen, gedachten en gevoelens uit de kindertijd worden herhaald”. Meer spiritueel gezien is het innerlijk kind de zielskern, het pure wijze kind in jezelf, welke belast of beschadigd kan raken door negatieve ervaringen in het leven. Er bestaat een groot stuk geheugen uit onze vroegere levensjaren. Tijdens onze kindertijd beginnen we begrip te krijgen van relaties, vertrouwen, liefde en acceptatie. We nemen de waarnemingen over van de degenen die ons hebben grootgebracht. Belangrijke gebeurtenissen die tijdens onze kindertijd hebben plaatsgevonden of de gevoelens daarover, beïnvloeden ons elke dag van ons leven, zelfs als we ze niet bewust hebben onthouden. Negatieve overtuigingen, emoties en herinneringen uit onze kindertijd kunnen op latere leeftijd weerstand of blokkades opwerpen. 

Ook bij baby's en jonge kinderen kan het innerlijk kind beschadigd zijn met negatieve ervaringen waardoor het niet vrij en puur zichzelf kan zijn. Dit kan ontstaan zijn bij de geboorte of in de eerste levensjaren, maar zeker ook traumatische ervaringen uit vorige levens beïnvloeden het innerlijk kind van nu. Wanneer deze niet goed verwerkt zijn leeft de persoonlijkheid die de ziel was in een eerder

leven als het ware voort met bijbehorende emotionele blokkades en mentale overtuigingen. 

Wanneer emotionele blokkades vast zitten in ons energieveld is de weg niet meer vrij om goed te kunnen aarden. Hierdoor kun je fysieke en mentale klachten ervaren, niets staat los van elkaar. Door deze blokkades op te heffen kunnen emoties weer gaan stromen, mentale overtuigingen gaan afbrokkelen en ook fysieke klachten verminderen. Bij emotionele blokkades die gelinkt zijn aan de ziel of het innerlijk kind is het meestal niet mogelijk om zomaar ineens iets weg te halen uit iemands energieveld. Hiervoor is het vaak nodig dat er eerst een bewustwordingsproces doorgemaakt wordt t.a.v. de ontstane blokkades en het leren omgaan en toelaten van emoties, zowel op bewust persoonlijk niveau als onbewust zielsniveau. Stap voor stap kan er dan ook in de energie iets in beweging gezet worden en losgelaten. Het dient zich vanzelf aan in iedere behandeling, wat gezien en geheeld mag worden. Bach Bloesemremedies ondersteunen dit proces. Bij kinderen werkt dit vaak anders en sneller, omdat zij nog niet zo mentaal zijn. Bij hen kan het bewustwordingsproces voornamelijk op het onbewust zielsniveau plaatsvinden. Kinderen staan nog heel dicht bij hun emoties en kunnen in verhouding tot volwassenen, veel gemakkelijker loslaten. 

Ook het fysieke lichaam is heel belangrijk in mijn behandelingen. Wanneer blokkades op energetisch- en zielsniveau losgelaten worden, moet het lichaam dit ook doen. Wanneer er energetische blokkades loskomen geeft dit afvalstoffen in het lichaam die afgevoerd moeten worden. Dit gaat in principe vanzelf, maar heel vaak kan het lichaam hier wel wat hulp bij gebruiken omdat het de vrijgekomen afvalstoffen niet goed kan afvoeren. Dit veroorzaakt dan ook klachten. Wanneer nodig zal ik doorverwijzen naar collega's die gespecialiseerd zijn in het werken met lichaam om dit proces te ondersteunen.

In mijn energetische behandelingen speelt het werken met entiteiten ook een belangrijke rol. Dit kunnen overleden dierbaren zijn die een boodschap hebben of hun aanwezigheid willen laten voelen. Maar ook dolende zielen die zich aangehecht hebben aan iemands lichaam of aura, waardoor het gedrag en de emoties beïnvloedt worden. Wanneer hier sprake van is zal dit vanzelf aan bod komen in de behandeling en de entiteit losgemaakt worden.

Bij behandelingen op afstand werk ik hoofdzakelijk op zielsniveau via de 8e auralaag (zielester), maar ook de lager gelegen chakra's zullen dan behandeld worden. Dit is wel letterlijk met meer afstand dan wanneer je iemand fysiek aanraakt. Wanneer blokkades nog erg diep en vast zitten is het vaak nodig om iemand te behandelen wanneer hij fysiek aanwezig is.