De zintuigen energetisch bekeken

Ons lichaam kent 7 fysieke zintuigen: horen, zien, ruiken, proeven, voelen, het evenwichtsorgaan en het diepe lichaam- en spiergevoel. Deze moeten samenwerken om prikkels goed te kunnen verwerken. De belangrijkste spelers hierin zijn de tast, het evenwicht en het diepe lichaam- en spiergevoel. Zij zorgen er samen voor dat we een goede verbinding kunnen maken met ons lichaam.

(voor uitleg wat Sensorische Informatieverwerking is lees je hier meer)

Binnen de energetische therapie noemen we dit de aarding. Wanneer de aarding niet goed is of geblokkeerd, blijven prikkels in het lichaam hangen en raken we overprikkeld. Dit werkt hetzelfde als de aardlek in een meterkast. 

Aarden is incarneren. Dit wil zeggen dat de ziel stevig verbonden is met het lichaam. Je kunt je dit voorstellen als een hand (de ziel) die in een handschoen zit (het lichaam). Met name door emotionele blokkades en/ of de angst om zware emoties te ervaren kan het gebeuren dat de ziel niet goed verbonden is met het lichaam. De hand zit dan maar half in de handschoen, in het bovenste deel van het lichaam (het hoofd). Denken neemt de overhand en voelen raakt ondergeschikt. De verbinding met de aarde is dan zwak aanwezig en soms zelfs volledig geblokkeerd. Op dat moment kunnen prikkels niet goed verwerkt en afgevoerd worden en ontstaat er snel overprikkeling. Door energetisch de verbinding met de aarde te herstellen, kan op fysiek niveau de prikkelverwerking gaan verbeteren. In dit proces is het nodig om emotionele blokkades door te werken en op te heffen.

 

“De zintuigen vormen de essentiële schakel tussen de innerlijke wereld en de buitenwereld. Alleen met behulp van de zintuigen kunnen we ons isolement transcenderen en met een grotere sfeer in contact komen. Sensorische ervaringen zijn tegelijkertijd lichamelijk, emotioneel en spiritueel.”
-Anodea Judith-

Ik wil graag het verband uitleggen tussen ons energetische systeem en de zintuigen, om op deze manier te verduidelijken waarom energetische behandeling werkt bij problemen in de Sensorische Informatieverwerking. Door op meerdere niveau's in te steken, ontstaat er een holistische benadering die efficiënter is dan wanneer je alleen insteekt op het fysieke niveau.

Het energetische lichaam bestaat uit verschillende lagen die ieder gekoppeld zijn aan 7 energiecentra in ons lichaam. Deze energiecentra noemt men chakra’s. Ieder chakra voorziet een specifiek deel van het lichaam van energie waar lichaamsfuncties en organen aan gekoppeld zijn. Daarnaast heeft ieder chakra een psychologische functie. Ook onze fysieke zintuigsystemen zijn gekoppeld aan verschillende chakra’s. Hieronder licht ik dit verder toe:

EERSTE CHAKRA | Reuk - Evenwichtsorgaan - Propriocepsis
Het eerste chakra gaat over basisveiligheid, overleving, voeding, vertrouwen, gezondheid en aarding. Het voelen van je lichaam, aanwezig zijn in jezelf. Om dit te kunnen heb je een goed werkend evenwichtsorgaan nodig en is het nodig dat de receptoren in je spieren en gewrichten informatie goed doorgeven aan de hersenen om de positie van je lichaam te bepalen. Samen zorgen ze ervoor dat we een goede verbinding hebben met ons lichaam en het lichaamsschema zich goed kan ontwikkelen. De reuk is gekoppeld aan het eerste chakra omdat deze direct in verbinding staat met het limbische systeem, wat overlevingsmechanismen direct in werking zet.

TWEEDE CHAKRA | buik | oraal-sensorisch
Het tweede chakra gaat over verandering, beweging, behoeften, relaties, dualiteit en emoties.
De sensorische verkenning van de wereld is aan dit chakra gekoppeld. Kinderen in de leeftijd van 0,5 tot 2 jaar verkennen de wereld met hun mond (oraal-sensorisch) welke later overgaat in de tast ontwikkeling via de huid.
Ook de smaak is aan deze chakra gerelateerd. De smaak is een zeer emotionele ervaring en is de basis voor het voeden en de vertroosting dat het eten verstrekt. Het eten, meer specifiek het zuigen vormt de belangrijke eerste binding tussen de moeder en het kind en dient als comfort/vertroosting alsook voedsel.

DERDE CHAKRA | zonnevlecht | visuele systeem
Het derde chakra gaat over wilskracht, macht, autonomie, gevoel van eigenwaarde, energie en beheersen van impulsen.
Het gezichtsvermogen is het zintuig wat vooral door het derde chakra gevoed wordt: wat zie ik en wat doe ik daarmee? Voordat dit tot een goed resultaat leidt is het van belang dat de geziene informatie gestructureerd verwerkt wordt. Om gestructureerd te werk kunnen gaan is het nodig logisch te kunnen nadenken, of beter gezegd methodisch te kunnen denken of handelen.

VIERDE CHAKRA | hart | tastsysteem
Het vierde chakra gaat over liefde, balans tussen geven en nemen, zelfaanvaarding, contact, mededogen en toewijding.
Met het hart chakra is ons gevoel van aanraking verbonden. Aanraking is de eerste intimiteit die wij als zuigelingen kennen en blijft ons meest krachtige onuitgesproken middel van communicatie gedurende onze levens. De aanraking kan het meest liefdevolle of het meest beangstigende middel van communicatie zijn. Het is in onze harten dat wij over aanraking leren en hoe wij, op ons beurt, wensen om anderen aan te raken.

VIJFDE CHAKRA | keel | auditieve systeem
Het vijfde chakra gaat over communicatie, de stem, creativiteit, uiten wat je voelt, symbolisch denken, resonantie en luisteren.
Het vijfde chakra is verbonden met het zintuig van het gehoor. Net zoals wij moeten leren om ons innerlijke zelf te horen, moeten wij ook leren om anderen te ‘horen’. Zoals de stem naar buiten treedt, laten de oren het proces van de andere kant zien. De oren filteren dat wat iemand wil en kan aanhoren. Is iemand gevoelig voor een emotioneel geluid, hoort iemand alleen wat hij wil horen? Waar luistert iemand naar in een gesprek?

________________________________________________________________

ZESDE CHAKRA | derde oog | “6e zintuig”
ZEVENDE CHAKRA | kruin | buitenzintuiglijke waarneming
De laatste twee chakra's regelen onze hogere zintuigen.