Tarieven

Hieronder staan de tarieven t.b.v. een individueel traject voor kinderen. Overige tarieven voor workshops, cursussen, lezingen of consultancy staan genoemd op de desbetreffende pagina van deze website.

Tarieven per 1 augustus 2018

Vanaf 1 augustus 2018 kan voor mijn consulten (deels) vergoeding mogelijk zijn via de zorgverzekeraar, mits je aanvullend verzekerd bent voor alternatieve geneeswijzen. Dit geldt alleen voor direct cliëntcontact en niet voor schoolbezoeken, advisering aan derden, workshops en cursussen.

Voor individuele trajecten van kinderen gelden de volgende tarieven:

  • Intake + observatie (60 min.):                                                        €65,-
  • Behandelsessie (45 min.):                                                              €50,-
  • Behandelsessie (30 min.):                                                              €35,-
  • Observatie op school + kort overleg leerkracht (75 min.):         €80,-                                                  

 

In belang van het kind kan het nodig of wenselijk zijn dat ook de ouder(s) behandeld worden, hiervoor gelden de volgende tarieven:

  • Behandelsessie (60 min.)                                                                €65,-

 

Reiskosten bij observatie of advies op locatie: €0,40 per km.

Bovengenoemde prijzen zijn vrijgesteld van BTW.

Op dit moment is er een wachtlijst van minimaal 6 maanden voor individuele behandeltrajecten.

(voor baby's tot 6 maanden wordt in principe geen wachtlijst gehanteerd, oud clienten krijgen voorrang)