Lezing: hoogsensitiviteit en prikkelverwerking

Deze lezing is een kennismaking met de onderwerpen hoogsensitiviteit en prikkelverwerking, speciaal bedoeld voor leerkrachten, zorgcoördinatoren en pedagogisch medewerkers in het basisonderwijs, peuterspeelzaal of de kinderopvang. Ook ouders kunnen bij deze lezing betrokken worden, bijvoorbeeld op een algemene thema avond.

Eén van de belangrijkste kenmerken van hoogsensitiviteit is prikkelgevoeligheid. Wanneer de prikkelverwerking niet goed verloopt kan dit vele problemen geven. In het gedrag, maar ook in de algehele ontwikkeling. Om dit stuk beter te begrijpen en handvaten te bieden gebruik ik de theorie van de Sensorische Informatieverwerking.

Het doel van de lezing is informeren en bekendheid creëren over hoogsensitiviteit en prikkelverwerking, zodat er een andere kijk ontstaat op de (gedrags)problemen die hieruit kunnen voortvloeien, omdat deze niet altijd als zodanig herkend worden.  

In een uur tijd zullen de volgende punten algemeen aan bod komen:

  • Wat is hoogsensitiviteit?
  • Welke specifieke kenmerken heeft een hoogsensitief kind?
  • Welke typen kinderen kun je hierin onderscheiden?
  • Wat is Sensorische Informatieverwerking en hoe is dit gelinkt aan hoogsensitiviteit?
  • Welke fysieke zintuigen hebben we?
  • Wat zijn de 3 belangrijkste zintuigen als basis voor een goede prikkelverwerking?
  • Wat zijn mogelijke gevolgen wanneer een kind prikkels niet goed kan verwerken en aan welk gedrag kun je dit zien?

 

De lezing kan online worden gegeven of op locatie en duurt ongeveer 1 uur. De kosten bedragen €100,-, eventuele reiskosten zijn €0,40 per km.

Interesse in deze lezing? Neem dan contact met mij op via info@praktijksensikids.nl.