Consultancy & advies

Voor scholen, kinderdagverblijven of peuterspeelzalen is het mogelijk mij in te schakelen voor consult en advies omtrent een vraagstuk wat kan spelen bij een kind.

Vaak heeft dit dan te maken met de vraag OF er bij een kind sprake is van een probleem in de prikkelverwerking (Sensorische Informatieverwerking), op welke gebieden dit speelt en welke verbanden er zijn met het gedrag wat het kind laat zien. Via afname van vragenlijst(en), een korte spelobservatie en observatie in de klas of groep en een gesprek met de ouders en leerkracht of pedagogisch medewerker, kan ik in kaart brengen wat er aan de hand is. 

Ook kan ik leerkrachten en pedagogisch medewerkers ondersteunen bij de implementatie van omgevingsaanpassingen en/of adviezen rondom prikkelverwerking. Samen kijken we dan wat wel en niet werkt en hoe we de omgeving zo optimaal mogelijk kunnen maken voor een kind.

Natuurlijk is iedere hulpvraag anders, in overleg kunnen we samen kijken wat nodig is. Voor consultancy & advies hanteer ik een uurtarief van €67,- , exclusief reiskosten van €0,40 per km.