Onderzoek prikkelverwerking

Onderzoek doen naar Sensorische Informatieverwerkingsproblemen is een specialisme wat niet overal voor handen is. Wanneer het voor het totaalbeeld van de problematiek van een kind wenselijk is in beeld te krijgen hoe de Sensorische Informatieverwerking verloopt kan ik hiervoor zorgen. Dit onderzoek kan ik doen voor alle leeftijden tussen de 0 en 16 jaar.

Vanwege mijn lange werkervaring is voor mij meestal snel duidelijk wat er bij een kind aan de hand is. Eén afspraak is daarom in veel gevallen voldoende. Hierbij maak ik gebruik van een intakeformulier, vragenlijsten en observatie in de praktijkruimte. Mocht de situatie complex of toch onduidelijk zijn dan kan er een 2e afspraak nodig zijn voor observatie, bijvoorbeeld thuis of op school. Vervolgens leg ik - wanneer dit wenselijk is - alle bevindingen vast in een verslag en zal ik waar mogelijk adviezen geven.

Wanneer wenselijk kan hier ook een energetisch onderzoek aan toegevoegd worden. Dit geeft een beter totaalbeeld en informatie over de oorsprong van de problemen in de prikkelverwerking.

Omdat onderzoeken kortdurend en eenmalig zijn  probeer ik geen wachttijd te hanteren.

Kosten

  • Intake (+ voorbereiding) met observatie/ onderzoek op de praktijk (60 min.):  €100, - Er volgt een beknopte samenvatting achteraf met de bevindingen.  
  • Vervolgonderzoek (45 min.): €55,-
  • Vervolgonderzoek (60 min.): €70,-
  • Uitgebreide rapportage: €100,-
  • Eventuele reiskosten zijn €0,40 per k.m. 

Ieder onderzoek is maatwerk dus enkel de benodigde tijd wordt berekend wat voor onderlinge verschillen zorgt. Vergoeding door de zorgverzekeraar kan gedeeltelijk mogelijk zijn.

Voor meer informatie over specificatie van de kosten kan contact opgenomen worden via info@praktijksensikids.nl.