Kinderen 13-18 jaar

Voor kinderen tussen de 14 en 18 jaar kan het leven soms een flinke uitdaging zijn. De middelbare school in combinatie met de mentale, fysieke en emotionele veranderingen die plaatsvinden in de puberteit vragen veel van een kind. Wanneer er een al aanwezige gevoeligheid is in het kind kan dit voor moeilijkheden zorgen. Ook deze kinderen ondersteun ik graag in hun ontwikkelingsproces.

In principe geldt voor deze groep kinderen hetzelfde als bij kinderen van 1-13 jaar op het gebied van prikkelverwerking (Sensorische Informatieverwerking) en hoogsensitiviteit, alleen is de behandeling net iets anders. Waar jonge kinderen nog veel behoefte en baat hebben bij senso-motorisch spel, liggen de interesses bij pubers inmiddels anders. Ook is de normale ontwikkeling van Sensorische Informatieverwerking voltooid op die leeftijd. Verstoringen in de prikkelverwerking worden daarom hoofdzakelijk met Energetische Therapie behandeld, zo nodig ondersteund met enkele evenwichts- en bewegingsoefeningen.

Voorbeelden van hulpvragen:

  • last hebben van een vol hoofd
  • overprikkeling
  • depressie
  • angsten
  • concentratieproblemen
  • moeite met inslapen
  • sociale problemen
  • problemen met de emotieregulatie