Onderzoek

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar Energetische Therapie, voor een overzicht hiervan verwijs ik naar het Expertisecentrum Energetische Geneeskunde (ECEG) https://eceg.info.

Binnen mijn praktijk heb ik onderzoek gedaan naar het effect van mijn behandeling, de samenvatting van dit onderzoek is te lezen op deze website.