Werkwijze

In mijn praktijk combineer ik Energetische Therapie met Sensorische Informatieverwerkingstherapie. Deze twee behandelmethoden heb ik geïntegreerd en werken aanvullend, om zo tot een holistische aanpak te komen voor kinderen die problemen ervaren in de prikkelverwerking (Sensorische Informatieverwerking). De combinatie van deze twee therapieën maakt dat de behandeling efficiënter is en er sneller resultaat geboekt wordt.

Ik gebruik senso-motorisch spel als middel om contact te maken met een kind en een beeld te krijgen van hoe prikkels worden verwerkt. Hoe de prikkelverwerking verloopt zegt namelijk veel over hoe een kind in contact staat met zijn eigen lichaam en of het 'geaard is'. Deze kennis over prikkelverwerking komt uit de Sensorische Informatieverwerkingstheorie ontwikkeld door Dr. Jean Ayres. Daarbij maak ik ook gebruik van de Sensory Profile-NL oudervragenlijst om een goed beeld te krijgen van hoe het kind in het dagelijks leven functioneert. Ik maak hiermee een vertaling van het gedrag wat het kind laat zien. Waarom gedraagt het zich zoals het zich gedraagt? Dit geeft een belangrijke bijdrage aan begrip van de omgeving. Wanneer je weet voor welke prikkels het kind gevoelig is, kun je hier ook rekening mee houden. Daarbij is het belangrijk dat het kind zich gezien en begrepen voelt, hierdoor komt er al ruimte voor verandering.

"Binnen de praktijk werk ik integraal,  wat wil zeggen dat ik alternatieve zorg combineer met reguliere zorg."

Via Energetische Therapie kan duidelijk worden wat de reden is waardoor het kind prikkels niet goed kan verwerken. Dit heeft altijd verband met de aarding. Wanneer een kind niet goed kan aarden wordt dit veroorzaakt door een blokkade in het energiesysteem. Deze blokkade kan op het emotionele, mentale, fysieke en/of spirituele vlak liggen.
Wanneer nodig zullen er Bloesemremedies ingezet worden om het proces van heling te ondersteunen. Als de energetische blokkades opgelost zijn kan ook de prikkelverwerking gaan verbeteren, omdat dan de weg vrij is voor het kind om te gaan aarden. Lees hier meer over het energetische verband met de zintuigen.

In de behandelingen die ik aanbied zal Energetische Therapie de basis zijn, waarbij ik aanvullend behandeltechnieken, adviezen en hulpmiddelen uit de Sensorische Informatieverwerkingstherapie inzet om de prikkelverwerking op praktische wijze te ondersteunen. Het Sensorisch Profiel is hierbij uitgangspunt.

Ouders en andere betrokkenen begeleid ik tevens naar meer inzicht en begrip van het zintuiglijke profiel van hun kind, het daarbij behorende gedrag en hoe ze hier het beste mee om kunnen gaan. Hier volgen automatisch weer adviezen en oefeningen uit voor thuis. Het komt regelmatig voor dat ouders de problemen van hun kind herkennen in zichzelf. Het kan dan heel zinvol zijn om zelf ook aan de slag te gaan met onverwerkte stukken. Hoe beter je zelf geaard en in balans bent, hoe beter je kind zich kan ontwikkelen. Hierbij kan ik ook hulp bieden met behulp van Energetische Therapie.

Daarnaast geef ik coaching op het gebied van hooggevoeligheid en ook het bewust omgaan met voeding zal aan bod komen. Wanneer ik vermoed dat er voedselintoleranties meespelen kan ik verwijzen naar een diëtist om dit te laten onderzoeken. Bij oudere kinderen kunnen mindfulness en meditatie technieken behulpzaam zijn om te leren omgaan met overprikkeling en een vol hoofd. 

Voor kinderen vanaf 6 jaar zal psycho-educatie een belangrijke rol gaan spelen. Het doel hiervan is dat een kind zelf gaat begrijpen wat er gebeurt in zijn lichaam wanneer hij teveel of te weinig prikkels ervaart en leert wat je kunt doen in deze situaties om weer tot rust te komen en af te sluiten.

 

School

Wanneer er veel problemen ervaren worden op school kan ook hier een observatie en gesprek plaatsvinden om tot beter begrip en inzicht te komen bij de leerkracht en adviezen te geven m.b.t. omgevingsaanpassingen.  

 

Behandeltraject

Binnen de praktijk wordt gestreefd naar kortdurende trajecten. Hoe lang een behandeltraject duurt hangt af van de complexiteit van de hulpvraag. Het kind bepaald het tempo daarbij. Richtlijn is wel dat wanneer er na 5 behandelingen nog helemaal geen effect zichtbaar is, ik ga bespreken of we door moeten gaan of dat er naar andere manieren gekeken moet worden om het kind verder te helpen. Een gemiddeld behandeltraject omvat 5 tot 10 behandelingen.

De eerste 2 afspraken zullen wekelijks ingepland worden, daarna wordt de frequentie meestal lager naar bijvoorbeeld 1 keer per 2 of 3 weken. Soms is het nodig om een kind over een langere periode laag frequent te blijven volgen.

Na de aanmelding ontvang je van mij het document praktijkinformatie met daarin opgenomen een behandelovereenkomst. Deze moet bij de eerste afspraak ondertekend worden door beide ouders. Wanneer ik met de hulpvraag van een kind aan de slag ga starten we met een intake waarbij ik de prikkelverwerking in kaart breng, een anamnese afneem en energetisch waarneem en behandel om te duiden wat op dat gebied het onderliggende probleem is. Aansluitend maken we een plan van aanpak. 

Analyse van de hulpvraag en het Sensorisch Profiel van het kind met bijbehorende adviezen leg ik later in het traject altijd vast in een verslag. Dit document is vooral een stukje overdracht naar school en/of andere hulpverleners, zodat zij weten wat er aan de hand is en op welke manier hier aan gewerkt wordt. Kijk voor meer informatie over de kosten bij tarieven.