Kinderen 1-13 jaar

Wanneer een kind niet goed in balans is kan zich dit op veel verschillende manieren uiten. Eén van de problemen kan zijn dat het kind moeite heeft met het verwerken van prikkels. Dit wordt Sensorische Informatieverwerkingsproblemen genoemd. Een kind kan bijvoorbeeld heel gevoelig zijn voor geluid, licht, aanraking, bewegingsprikkels en bang zijn voor hoogtes, waardoor het zich terugtrekt uit sociale- of spelsituaties en moeite heeft met afstemmen op leeftijdsgenootjes. Maar het is ook mogelijk dat een kind juist heel veel prikkels opzoekt of niet opmerkt en geen gevaar kent. Hierdoor kan druk en ongeremd gedrag ontstaan wat vaak moeilijk voor de omgeving te sturen is. Er kan ook sprake zijn van een wat onhandige motoriek of motorische achterstand, lichamelijke onrust, vaak vallen of stoten en moeite hebben met het reguleren van de spierspanning (te hoge of juist te lage spierspanning).

Iedere uitingsvorm heeft een en dezelfde basis: er is geen goed contact met het lichaamsgevoel. Met andere woorden, het kind is niet goed geaard. Dit kan zorgen voor moeilijkheden op school en/of thuis en de ontwikkeling van het kind in de weg staan.

Bijna altijd is het zo dat er naast de prikkelverwerking ook problemen spelen op emotioneel vlak. Bijvoorbeeld dat een kind heel onzeker en/of faalangstig is. Ook kan het zijn dat een kind zich snel onveilig voelt. Boosheid of woede uitbarstingen zijn een veel voorkomende emotionele reactie op spanning en overprikkeling.

Op mentaal gebied kunnen kinderen teveel in hun hoofd zitten en kan chaos of piekeren  de overhand nemen. Een kind kan heel perfectionistisch zijn en vaak het idee hebben tekort te schieten. Ook hier speelt het niet goed kunnen aarden een belangrijke rol en gaan prikkelverwerkings-, mentale- en emotionele problemen hand in hand.

Mijn ervaring is dat de oorzaak van deze problemen vaak terug te voeren zijn op trauma’s. Trauma’s uit vorige levens, de zwangerschap, geboorte of vlak daarna. Traumatische ervaringen die niet verwerkt zijn zorgen voor blokkades in het energetische systeem en lichaam. Hierdoor kan een kind niet goed aarden, met problemen in de prikkelverwerking als gevolg. Door middel van mijn behandeling kan ik emotionele en mentale blokkades opheffen, waardoor het kind weer kan gaan aarden en ook de fysieke problemen in de prikkelverwerking kunnen gaan oplossen.

Hoogsensitiviteit

Problemen in de prikkelverwerking kunnen samen gaan met hoogsensitiviteit. Hoogsensitiviteit is een karaktereigenschap die tot veel onbegrip kan leiden, omdat de wereld anders ervaren wordt dan iemand die niet hoogsensitief is. Dit uit zich op lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied. Onder de lichamelijke kenmerken valt prikkelgevoeligheid. Naast behandeling gericht op de prikkelverwerking zal ik aandacht hebben voor een stukje coaching rondom hooggevoeligheid in het algemeen.

 

Hoogbegaafdheid

Hoogsensitiviteit, problemen op mentaal en emotioneel gebied en in de prikkelverwerking (overexabilities), worden ook vaak gezien bij kinderen die (hoog)begaafd zijn. Ook voor deze kinderen kan ik ondersteuning bieden. 

  

 

Ouders

Naast het kind is praktijk SensiKids er ook voor de ouders. Wanneer zij beter begrijpen hoe hun kind de omgeving waarneemt en van daaruit reageert op een bepaalde manier, ontstaat er automatisch een andere reactie op het gedrag dat het kind laat zien. Dit begrip kan al veel verandering teweeg brengen. 

Ook kan het zijn dat je zelf niet goed in je vel zit of de problemen van je kind herkent in jezelf. Op dat moment kan het zijn dat (een deel van) de problemen van je kind een weerspiegeling zijn van onbewuste eigen stukken. Ook hierbij kan ik hulp bieden middels Energetische Therapie. We gaan dan samen op reis om te ontdekken wat jou belemmert om helemaal jezelf te kunnen zijn. Wanneer je zelf in je kracht staat heeft dit altijd een hele positieve uitwerking op je kind.

Voorbeelden van hulpvragen:

 • druk gedrag

 • angstig of teruggetrokken gedrag   

 • moeilijk kunnen inslapen of doorslapen            

 • problemen met de aandacht en concentratie         

 • onhandige motoriek, moeite met het evenwicht                   

 • gevoelig voor geluid             

 • moeite met contact maken          

 • gevoelig voor aanraking

 • gevoelig voor labeltjes in kleding                 

 • niet graag vies willen worden     

 • geen gevaar kennen in bewegingsspel                     

 • bijten op voorwerpen en/ of kleding  

 • problemen met eten   

 • problemen met de emotieregulatie (bijv. ineens heel erg boos kunnen worden)                

 • onzekerheid, faalangst                                                 

 • last hebben van een vol hoofd

Wil je meer weten over mijn werkwijze? Lees dan hier verder